O firme

Spoločnosť HORP-STAV s.r.o. vznikla vo februári roku 2000 presunom činnosti zo živnosti. V stavebníctve však pôsobíme už viac ako 15 rokov.

Spoločnosť HORP-STAV s.r.o. sa zaoberá stavebnou činnosťou, ktorá zahŕňa všetky práce týkajúce sa pozemného a inžinierskeho staviteľstva, prípravné práce k realizácii stavby a jej zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiéru a exteriéru.

Rozsiahly areál spoločnosti pozostáva z administratívnej budovy a predajne stavebnín so skladom stavebného materiálu a náradia. Súčasťou areálu je aj ubytovňa a obchod s potravinami. Spoločnosť vlastní strojné, dopravné a pomocné technické vybavenie, disponuje kvalifikovanými zamestnancami aj spoľahlivými brigádnikmi rôznych stavebných profesií.

Prioritou spločnosti je poskytovať klientom profesionálne služby vysokej kvality so zameraním na ich komplexnosť a individuálny prístup. Preto spoločnosť pracuje nielen na rozvoji služieb ale aj na zvyšovaní odbornej úrovne svojich zamestnancov.

O firme